Xích lô Ngọc Dũng

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Số điện thoại:  0904 761 351 (Anh Dũng) 
Địa chỉ: 436/4 Nguyen Văn Luông Phường 12, Quận 6, Hồ Chí Minh, Vietnam
Facebook: https://www.facebook.com/xichlo.ngocdung